בעת פנייה, נא לציין מספר זהות במידה ונדרשת בדיקה של נתונים

  • בניין הספורט בטכניון
  • סמוך לאולם כדורסל