צור קשר


  • בניין הספורט בטכניון
  • סמוך לאולם כדורסל