קורסי ספורט המיועדים עבור סטודנטים הלומדים לתואר ראשון בטכניון. הרשמה לקורסים אילו דרך מערכת הרישום של לימודי הסמכה ה- UG.

קרא עוד

הרשמה לקורסי אסא בלבד (קורסים המופיעים ברשמה באתר זה).

קרא עוד

נוכחות בקורסי ספורט הינה חובה. ניתן להשלים שיעורים שהוחסרו בהתאם להנחיות.

קרא עוד