נוכחות בקורסי ספורט הינה חובה. ניתן להשלים שיעורים שהוחסרו בהתאם להנחיות.

קרא עוד

היחידה לספורט פועלת ע"פ לוח השנה האקדמי של הטכניון.

קרא עוד

הנחיות הרשמה לקורסי מתחילים, מתקדמים ונבחרות, ביטול הרשמה וערעור על ציון.

קרא עוד