28-30/11/2019 ע"פ תקנון רשמי של איגוד הטניס הישראלי

קרא עוד

13/12-14/12/2019 ע"פ תקנון רשמי של איגוד טניס שולחן

קרא עוד