סטריטבול


סטריטבול


תקנון סטריטבול – במסגרת הטכניון צ'לנג'

הרשמה

 • מספר המשתתפים בתחרות מוגבל ל- 32 קבוצות בלבד. 
 • הרישום אך ורק דרך אתר האינטרנט של היחידה לספורט.
 • זכות ההשתתפות – לסטודנטים/ות (קבוצות מעורבות), בעלי כרטיס סטודנט, אשר לומדים באותה פקולטה.

חוקת המשחקים

 • המשחקים ישוחקו בהתאם לחוקה הרשמית המקובלת באיגוד הכדורסל בישראל, כל דבר הרשום
  בתקנון זה יכול להוסיף אך לא לגרוע ממנה.
 • זמן המשחק: 10ד' ברוטו, ללא הפסקה. במקרה של שוויון תבצענה זריקות עונשין עד ההחטאה
  הראשונה. כל חבר נבחרת יבצע זריקה אחת בסבב.
 • כל עבירה תגרום לזריקת עונשין.
 • מבנה הקבוצה –  3 סטודנטים/ות הלומדים באותה הפקולטה.
 • כל קבוצה חייבת להתייצב למשחק  15ד' לפני תחילתו. איחור לשעת תחילת המשחק יגרום להפסד.
   

שיטת המשחקים

 • המשחקים ישוחקו בשיטת מפסיד יוצא בכל שלבי התחרות. טבלת ההצלבות ושעות המשחקים
  יפורסמו בהמשך. ההצלבות תקבענה בהגרלה ממוחשבת.

פרסים

 • מקום ראשון 3000 ש"ח
 • מקום שני 1500 ש"ח
 • מקום שלישי 750 ש"ח