כדורעף חופים


כדורעף חופים
הרשמהמצב הרשמה עדכני
הגרלה
עץ משחקים ותוצאות


תקנון כדורעף חופים– במסגרת הטכניון צ'לנג'

הרשמה

 • מספר המשתתפים בתחרות מוגבל ל- 32 קבוצות בלבד. 
 • הרישום אך ורק דרך אתר האינטרנט של היחידה לספורט.
 • זכות ההשתתפות – לסטודנטים/ות (קבוצות מעורבות), בעלי כרטיס סטודנט, אשר לומדים באותה פקולטה.

חוקת המשחקים

 • המשחקים ישוחקו בהתאם לחוקה הרשמית המקובלת באיגוד הכדורעף בישראל, כל דבר הרשום
  בתקנון זה יכול להוסיף אך לא לגרוע ממנה.
 • גובה הרשת: 2.25מ'.
 • אין לבצע חסימה.
 • מבנה המשחק: מערכה אחת עד 15נק' כל 10נק' במצטבר תתבצע החלפת שטחי המשחק.
 • מבנה הקבוצה – 3סטודנטים/ות, הלומדים באותה הפקולטה.
 • כל קבוצה חייבת להתייצב למשחק  15 ד' לפני תחילתו. איחור לשעת תחילת המשחק יגרום להפסד.
   

שיטת המשחקים

 • המשחקים ישוחקו בשיטת מפסיד יוצא בכל שלבי התחרות. טבלת ההצלבות ושעות המשחקים
  יפורסמו בהמשך. ההצלבות תקבענה בהגרלה ממוחשבת.

פרסים

 • מקום ראשון 3000 ש"ח
 • מקום שני 1500 ש"ח
 • מקום שלישי 750 ש"ח