תקנון אליפות כללי

הרשמה:

מועד פתיחת ההרשמה: יום ראשון , ה- 14/11-2021 שעה 13:00

ההרשמה בנויה מ-2 תקופות ההרשמה:

ראשונה: החל מ – 14/11/2021 שעה 13:00 ועד 21/11/2021 שעה 12:00, מקומות שמורים לכל אשכול. פרטים במהשך. ראו סעיף יצוג. 

שניה: החל מ – 21/11/2021 ועד שבועיים לפני האירוע, על בסיס מקום פנוי בלבד.

מועד סיום הרשמה:  14 יום לפני תחילת התחרות בכל ענף ספורט.

הרישום אך ורק דרך אתר האינטרנט של היחידה לספורט www.asatechnion.co.il


ביטול הרשמה:

עד שבועיים לפני סיום הרשמה

ללא קנס לפקולטה

פחות משבועיים לפני סיום ההרשמה

הפחתה של 5 נק' מניקוד פקולטה לקבוצה או 2 נקודות למשתתף יחיד. 

אי הגעה לתחרות

הפחתה של 10 נק' מניקוד פקולטה לקבוצה או 5 נק' למשתתף יחיד.


זכות ההשתתפות: לסטודנטים/ות, בעלי/ות כרטיס סטודנט חברי אס"ט. בענפים קבוצתיים סטודנטים/יות אשר לומדים/ות באותו אשכול פקולטות בלבד.

כל סטודנט/ית יכול/ה להשתתף בשני מקצועות ומרוץ הטכניון.


ייצוג:

בענפים קבוצתיים יוכלו להשתתף עד 32 קבוצות. במשך שבוע ממועד פתיחת ההרשמה, ישמרו חמישה מקומות לכל אשכול פקולטות. שני מקומות נוספים יחולקו ע"ב כל הקודם זוכה. מ-21/11/21 כל המקומות הפנויים יחולקו ע"ב כל הקודם זוכה.

בענף הקארטינג יוכלו להשתתף 17 קבוצות, לכל פקולטה שמור מקום אחד עד סיום תקופת ההרשמה. אם בסיום תקופת ההרשמה יישארו מקומות פנויים, הם יחולקו ע"ב כל הקודם זוכה.

בענפים האישיים יוכלו להשתתף עד 64 סטודנטים/ות. עד 21/11/21 (כולל) ישמרו עשרה מקומות לכל אשכול פקולטות. 4 מקומות נוספים יחולקו ע"ב כל הקודם זוכה. מ- 21/11/21 כל המקומות הפנויים יחולקו ע"ב כל הקודם זוכה.

במרוץ הטכניון יכולים להשתתף עד 2500 משתתפים. ההרשמה על בסיס כל הקודם זוכה.

 

פרסים:

ענפים אישיים -

מקום ראשון

1000 ₪

מקום שני

500 ₪

מקום שלישי

250 ₪


ענפים קבוצתיים -

מקום ראשון

1000 ₪ כפול מספר המשתתפים בקבוצה

מקום שני

500 ₪ כפול מספר המשתתפים בקבוצה

מקום שלישי

250 ₪ כפול מספר המשתתפים בקבוצה


משיכת חבל -

מקום ראשון

500 ₪ כפול מספר המשתתפים בקבוצה

מקום שני

250 ₪ כפול מספר המשתתפים בקבוצה

מקום שלישי

100 ₪ כפול מספר המשתתפים בקבוצה


ניקוד 

 

ענף אישי

ענף קבוצתי


מקום ראשון

10

10

X

מספר המשתתפים בקבוצה

מקום שני

8

8

X

מספר המשתתפים בקבוצה

מקום שלישי

6

6

X

מספר המשתתפים בקבוצה

מקום רביעי

4

4

X

מספר המשתתפים בקבוצה

מקום חמישי והלאה - השתתפות

1

1

X

מספר המשתתפים בקבוצה