קטרגל


18/05/2022 שעה 12:30 מוקדמות 1 משחקים 1-8
01/06/2022 שעה 12:30 מוקדמות 2 משחקים 9-16
טרם נקבע 
שעה 12:30 שמינית גמר, רבע, חצי גמר וגמר

ייתכן מועד נוסף במידה ולא יושלמו המשחקים. מועדים סופיים יפורסמו לאחר סגירת ההרשמה. 


תקנון קטרגל – במסגרת הטכניון צ'לנג'

הרשמה

 • מספר המשתתפים בתחרות מוגבל ל- 32 קבוצות בלבד. 
 • הרישום אך ורק דרך אתר האינטרנט של היחידה לספורט.
 • זכות ההשתתפות – לסטודנטים/ות בעלי/ות כרטיס סטודנט, אשר לומדים/ות באותה פקולטה.

חוקת המשחקים

 • המשחקים ישוחקו בהתאם לחוקה הרשמית המקובלת בהתאחדות הכדורגל בישראל, כל דבר הרשום
  בתקנון זה יכול להוסיף אך לא לגרוע ממנה.
 • זמן המשחק: 10 דקות ברוטו ללא הפסקה. במקרה של שוויון תבצענה בעיטות עונשין עד ההחטאה
  הראשונה. כל חבר נבחרת יבצע בעיטה אחת בסבב.
 • אין שוערים, אסור להיכנס לרחבת השער. עצירת כדור בתוך רחבת השער תחשב כגול.
 • כל עבירה תגרום לבעיטת עונשין מרחבת השער לשער ריק של היריב.
 • מבנה הקבוצה – 3סטודנטים/ות, הלומדים/ות באותה פקולטה.
 • כל קבוצה חייבת להתייצב למשחק  15ד' לפני תחילתו. איחור לשעת תחילת המשחק יגרום להפסד.
   

שיטת המשחקים

 • המשחקים ישוחקו בשיטת מפסיד יוצא בכל שלבי התחרות. טבלת ההצלבות ושעות המשחקים
  יפורסמו בהמשך. ההצלבות תקבענה בהגרלה ממוחשבת.

פרסים

 • מקום ראשון 3000 ש"ח
 • מקום שני 1500 ש"ח
 • מקום שלישי 750 ש"ח