סטריטבול


18/05/2022 שעה 12:30 מוקדמות 1 משחקים 1-8
01/06/2022 שעה 12:30 מוקדמות 2 משחקים 9-16
טרם נקבע 
שעה 12:30 שמינית גמר, רבע, חצי גמר וגמר

ייתכן מועד נוסף במידה ולא יושלמו המשחקים. מועדים סופיים יפורסמו לאחר סגירת ההרשמה.


תקנון סטריטבול – במסגרת הטכניון צ'לנג'

הרשמה

 • מספר המשתתפים בתחרות מוגבל ל- 32 קבוצות בלבד. 
 • הרישום אך ורק דרך אתר האינטרנט של היחידה לספורט.
 • זכות ההשתתפות – לסטודנטים/ות בעלות כרטיס סטודנט, אשר לומדים/ות באותה פקולטה.

חוקת המשחקים

 • המשחקים ישוחקו בהתאם לחוקה הרשמית המקובלת באיגוד הכדורסל בישראל, כל דבר הרשום בתקנון זה יכול להוסיף אך לא לגרוע ממנה.
 • זמן המשחק: 10ד' ברוטו, ללא הפסקה. במקרה של שוויון תבצענה זריקות עונשין עד ההחטאה הראשונה. כל חבר נבחרת יבצע זריקה אחת בסבב.
 • כל עבירה תגרום לזריקת עונשין.
 • מבנה הקבוצה –  3 סטודנטים/ות הלומדים/ות באותה הפקולטה.
 • כל קבוצה חייבת להתייצב למשחק  15ד' לפני תחילתו. איחור לשעת תחילת המשחק יגרום להפסד.
   

שיטת המשחקים

 • המשחקים ישוחקו בשיטת מפסיד יוצא בכל שלבי התחרות. טבלת ההצלבות ושעות המשחקים יפורסמו בהמשך. ההצלבות תקבענה בהגרלה ממוחשבת.

פרסים

 • מקום ראשון 3000 ש"ח
 • מקום שני 1500 ש"ח
 • מקום שלישי 750 ש"ח