משיכת חבל


מועד התחרות: 08/06/2022 שעה 12:30 מקום התחרות: דשא מרכזי

תקנון משיכת חבל – במסגרת הטכניון צ'לנג'

הרשמה

 • מספר המשתתפים בתחרות מוגבל ל- 32 קבוצות בלבד. 
 • הרישום אך ורק דרך אתר האינטרנט של היחידה לספורט.
 • זכות ההשתתפות – לסטודנטים/ות (קבוצות מעורבות), בעלי כרטיס סטודנט, אשר לומדים באותה פקולטה.

חוקת המשחקים

 • כל קבוצה מורכבת משלוש סטודנטיות וארבעה סטודנטים. סה"כ  7מתחרים.
 • על החבל יהיו חמישה סימונים: מרכז, 2נקודות בסיס במרחק 2מ' מהמרכז ושתי נקודות אחיזה
  במרחק 3מ' מהמרכז.
 • המטרה: להעביר נקודת הבסיס של היריב מעבר לנקודת המרכז שמסומנת על הקרקע

שיטת המשחקים

 • התחרויות תתנהלנה בשיטת מפסיד יוצא בכל שלבי התחרות. טבלת ההצלבות ושעות המשחקים
  יפורסמו בהמשך. ההצלבות תקבענה בהגרלה ממוחשבת.

פרסים

 • מקום ראשון 5250 ש"ח
 • מקום שני 3500 ש"ח
 • מקום שלישי 1750 ש"ח