שאלות ותשובות

ניתן להירשם לחדר הכושר במשרדי מרכז הספורט (בבריכה)
לפרטים נוספים:
בריכת השחייה קרית הטכניון, חיפה
טלפון: 077-8871353 , 077-8871354 , 0778871355
דלפק חדר הכושר: 04-8295184
דוא"ל: technionsportcenter@gmail.com

היחידה לספורט פועלת ע"פ לוח השנה של הטכניון, לכן כל שינוי המופיע בלוח השנה האקדמי, תקף גם לקורסי היחידה לספורט.

בכל נושא הקשור לפעילות בקורסי ספורט הנכם מוזמנים לפנות במייל למזכירות היחידה לספורט: sport@asat.technion.ac.il לפרטים נוספים, ראה הנחיות לטיפול בנושאים אקדמיים.

עירעור על ציון מוגש ע"י טופס ערעור במייל למזכירות היחידה לספורט. הטופס מועבר למאמן לבדיקה. במידה והציון שונה, הוא יתעדכן במערכת תוך כשבוע ימים. ניתן לפנות ישירות למאמן במייל, בצורה מכובדת ועניינית. חשוב לדעת כי לא ניתן לשנות ציון אלא במקרים חריגים בלבד.

במידה והרישום נכון והקורס מופיע ב-ug, אך לא קיבלת ציון, נא לפנות במייל למאמן הקורס או למזכירות אס"א לברור.

העדרות בלתי מוצדקת מהשיעור ללא השלמה גוררת הורדה של 5 נק' מהציון. לכן, במקרה כזה, ניתן לפנות למאמן בבקשה לדחות את מסירת הציון עד לאחר השלמת השיעור בסמסטר הבא. לאחר השלמת השיעור נא להביא את פתק ההשלמה למאמן או למזכירות הספורט, ולקבל את הציון.

קורסי הספורט של אס"א מיועדים אך ורק לסטודנטים לתואר ראשון בעלי כרטיס סטודנט. ישנם קורסי ספורט המיועדים לסטודנטים לתארים מתקדמים. לרשימת הקורסים לחץ כאן.

במקרה כזה, ניתן לקבל אישור מהפקולטה להירשם ליותר מקורס ספורט אחד בסמסטר.

הרשמה למבחני מיון לנבחרות וקורסים מתקדמים מתבצעת דרך אתר אס"א. לפרטים נוספים ראה עמוד נבחרות.

כל סטודנט חבר אס"ט, בעל תעודת סטודנט בתוקף, מבוטח בביטוח תאונות אישיות, הכולל גם את פעילות הספורט בקורסים ובנבחרות. סטודנט חבר אס"ט אשר נפצע בעת פעילות ספורט, יכול להגיש תביעה בחברת הביטוח של אגודת הסטודנטים . במקרה פציעה נא לפנות למזכירות לקבלת הטופס הרלוונטי.