קורסי ספורט


עדכון 19-03-2021

ע"פ החלטת הטכניון, קורסי ספורט בסמסטר ב תשפ"א יפתחו במתווה התו הסגול ובמתכונת פרונטאלית. קורסי ספורט שמתקיימים בברכה או בחדר הכושר הינם ע"פ התו הירוק. תחילת סמסטר - 21/03/2021

רשימת קורסי ספורטשימו לב ! בלחיצה על שם הקורס יפתח סילבוס עם פרטי הקורס.  

רשימת קורסי אס"א מקוונים - לינק ישלח במייל כשעתיים לפני תחילת השיעור.  

הנחיות להשלמת שיעור.pdf


אס"א טכניון אחראית ומנהלת כ-70 אחוזים מקורסי הספורט בטכניון. קיימים קורסי ספורט ברמות שונות, כאשר ההרשמה לרמות הבסיסית והבינונית, היא ע"י מערכת הרישום של לימודי הסמכה. ההרשמה לקבוצות מתקדמים ונבחרות באזור האישי באתר אס"א. הרשמה סופית לקורסים ברמת מתקדמים הינה לאחר מבחן קבלה ואישור המאמן. 

ביטול רישום לקורס נעשה או דרך מערכת הרישום של לימודי הסמכה בתקופת השינויים או בפקולטה של הסטודנט ע"י הגשת טופס בקשת סטודנט מיוחדת.


רשימת קורסי ספורטשימו לב ! בלחיצה על שם הקורס יפתח סילבוס עם פרטי הקורס. 

מערכת שעות ולוח שיעורים