קורסי ספורט


ע"פ החלטת הטכניון, סמסטר ב תשפ"א צפוי להיפתח בלמידה מקוונת. לא ייתקימו קורסים פרונטליים בשלב הזה. 

רשימת כל קורסי בספורט בלמידה מרחוק >> 

רשימת קורסי אס"א בלבד >> לינק ישלח במייל כשעתיים לפני תחילת השיעור. 

אס"א טכניון אחראית ומנהלת כ-70 אחוזים מקורסי הספורט בטכניון. קיימים קורסי ספורט ברמות שונות, כאשר ההרשמה לרמות הבסיסית והבינונית, היא ע"י מערכת הרישום של לימודי הסמכה. ההרשמה לקבוצות מתקדמים ונבחרות באזור האישי באתר אס"א. הרשמה סופית לקורסים ברמת מתקדמים הינה לאחר מבחן קבלה ואישור המאמן. 

ביטול רישום לקורס נעשה או דרך מערכת הרישום של לימודי הסמכה בתקופת השינויים או בפקולטה של הסטודנט ע"י הגשת טופס בקשת סטודנט מיוחדת.


רשימת קורסי ספורטשימו לב ! בלחיצה על שם הקורס יפתח סילבוס עם פרטי הקורס. 

מערכת שעות ולוח שיעורים