אס"א טכניון אחראית ומנהלת כ-70 אחוזים מקורסי הספורט בטכניון. קיימים קורסי ספורט ברמות שונות, כאשר ההרשמה לרמות הבסיסית והבינונית, היא ע"י מערכת הרישום של לימודי הסמכה. ההרשמה לקבוצות מתקדמים ונבחרות באזור האישי באתר אס"א. הרשמה סופית לקורסים ברמת מתקדמים הינה לאחר מבחן קבלה ואישור המאמן. 

ביטול רישום לקורס נעשה או דרך מערכת הרישום של לימודי הסמכה בתקופת השינויים או בפקולטה של הסטודנט ע"י הגשת טופס בקשת סטודנט מיוחדת.

שימו לב! קורסי אסא אינם נפתחים במודל.

מידע על מועדי רישום באתר לימודי הסמכה >>


רשימת קורסי ספורטשימו לב ! בלחיצה על שם הקורס יפתח סילבוס עם פרטי הקורס. 

מערכת שעות ולוח שיעורים