מועד סמסטר קיץ תשפ"ב: 31/07/2022- 15/09/2022
הנחיות להשלמת שיעור בסמסטר קיץ

  1. יש להשלים כל חיסור מלבד חיסור בשל מילואים תוך שבועיים ממועד החיסור.
  2. ניתן להשלים עד 3 שיעורים בסמסטר (במקרי יוצאי דופן ניתן לפנות למחלקה ללימודים הומניסטים).
  3. השלמת שיעור אפשרית רק בקורסים המפורטים מטה. חובה להגיע להשלמת שיעור עם טופס השלמת שיעור מהמורה במקצוע במילוי כל הפרטים הנדרשים.
  4. אין להשלים יותר משיעור בשבוע ולא באותו יום.
  5. בשבוע האחרון אין השלמות ,חוץ מאשר לסטודנט שהחסיר עד שבועיים לפני כן.

שימו לב! קורסי אסא אינם נפתחים במודל.


קורסי קיץ - אס"א בלבד: 

מס"דמספר קורסשם קורסימיםשעותמקום
1394-900-13קיאקיםראשון + שישי8:00-9:30מרכז ימי חיפה
2394-900-14
קיאקים
ראשון + שישי
9:30-11:00מרכז ימי חיפה
3394-900-15
סאפראשון + שישי
8:00-9:30
מרכז ימי חיפה
4394-900-16
סאפראשון + שישי
9:30-11:00
מרכז ימי חיפה
5394-900-17
גלשני רוחראשון + שישי
8:00-9:30
מרכז ימי חיפה
6394-900-18
גלשני רוחראשון + שישי
9:30-11:00
מרכז ימי חיפה
7394-900-19
טניס שולחןשני + רביעי10:00-11:30אולם ב יחידה לספורט
8394-900-20
טניס שולחןשני + רביעי11:30-13:00אולם ב יחידה לספורט