הרשמה למבחני מיון לנבחרות וקורסים מתקדמים מתחילה כשבוע לפני פתיחת הסמסטר באזור האישי באתר אס"א טכניון. סמסטר א החל מ 17/10, סמסטר ב החל 13/03. הרשמה תשאר פתוחה שלוש שבועות מתחילת הסמסטר.

הנחיות הרשמה:

  • עמוד הבית >> כניסה לאזור האישי. 
  • לאחר הזדהות, לחיצה על "הרשמה לקורסים מתקדמים ונבחרות".
  • ניתן להירשם למבחני מיון לקורס מתקדם או נבחרת אחת בלבד.
  • בתום תקופת המיונים יודיע המאמן מי מהסטודנטים התקבל לקורס.
  • סטודנט שהתקבל לקורס, רישומו יעבור למערכת ה-UG.
  • על אחריות הסטודנט לבדוק שאכן רשום לקורס. במידה ונרשם לקורס קודם, עליו לבטל את הרישום מרגע קבלתו לנבחרת על מנת שהרישום לנבחרת יכנס לתוקף.


שימו לב! קורסי אסא אינם נפתחים במודל.