קורסים לתואר ראשון

קורסי ספורט

אס"א טכניון אחראית ומנהלת כ-70 אחוזים מקורסי הספורט בטכניון. קיימים קורסי ספורט ברמות שונות, כאשר ההרשמה לרמות הבסיסית והבינונית, היא ע"י מערכת הרישום של לימודי הסמכה. ההרשמה לקבוצות מתקדמים ונבחרות באזור האישי באתר אס"א. הרשמה סופית לקורסים ברמת מתקדמים הינה לאחר מבחן קבלה ואישור המאמן. 

שינוי / ביטול רישום לקורס נעשה או דרך מערכת הרישום של לימודי הסמכה בתקופת השינויים או בפקולטה של הסטודנט ע"י הגשת טופס בקשת סטודנט מיוחדת.

שימו לב! קורסי אסא אינם נפתחים במודל.

מידע על מועדי רישום באתר לימודי הסמכה >>

הנחיות הרשמה לקורסים ברמת מתקדמים

הרשמה למבחני מיון לנבחרות וקורסים מתקדמים מתחילה כשבוע לפני פתיחת הסמסטר באזור האישי באתר אס"א טכניון. הרשמה תשאר פתוחה שלוש שבועות מתחילת הסמסטר.

הנחיות הרשמה:

 • עמוד הבית >> כניסה לאזור האישי.
 • לאחר הזדהות, לחיצה על "הרשמה לקורסים מתקדמים ונבחרות".
 • ניתן להירשם למבחני מיון לקורס מתקדם או נבחרת אחת בלבד.
 • בתום תקופת המיונים יודיע המאמן מי מהסטודנטים התקבל לקורס.
 • סטודנט שהתקבל לקורס, רישומו יעבור למערכת ה-UG.
 • על אחריות הסטודנט לבדוק שאכן רשום לקורס. במידה ונרשם לקורס קודם, עליו לבטל את הרישום מרגע קבלתו לנבחרת על מנת שהרישום לנבחרת יכנס לתוקף.

שימו לב! קורסי אסא אינם נפתחים במודל.

הנחיות להשלמת שיעור

השלמת שיעור תאושר ע"י מדריך הקורס וזאת עקב העדרות מוצדקת ומוכחת כגון: מחלה,  פציעה, בחינה,  סיור פקולטי וכד'. על חיסורים הידועים מראש יש להודיע למאמן ולהציג אישורים מתאימים.  אי השלמת שיעור במועד תפחית מהציון הסופי חמש נק' עבור כל חיסור שלא הושלם. שירות מילואים אינו נחשב כחיסור !

 1. יש להשלים כל חיסור מלבד חיסור בשל מילואים תוך שבועיים ממועד החיסור.
 2. ניתן להשלים עד 3 שיעורים בסמסטר. במקרים יוצאי דופן ניתן לפנות למחלקה ללימודים הומניסטים.
 3. השלמת שיעור אפשרית רק בקורסים הרשומים מטה. 
 4. חובה להגיע להשלמת שיעור עם טופס השלמת שיעור במילוי כל הפרטים הדרושים.
 5. אין להשלים יותר משיעור בשבוע ולא באותו יום.
 6. בשבוע האחרון אין השלמות ,חוץ מאשר לסטודנט שהחסיר עד שבועיים לפני כן.

סמסטר קיץ תשפ"ד

מועד סמסטר קיץ תשפ"ד: 7/08/2024- 24/09/2024

הנחיות להשלמת שיעור בסמסטר קיץ

 • יש להשלים כל חיסור מלבד חיסור בשל מילואים תוך שבועיים ממועד החיסור.
 • ניתן להשלים עד 3 שיעורים בסמסטר (במקרי יוצאי דופן ניתן לפנות למחלקה ללימודים הומניסטים).
 • השלמת שיעור אפשרית רק בקורסים המפורטים מטה. חובה להגיע להשלמת שיעור עם טופס השלמת שיעור מהמורה במקצוע במילוי כל הפרטים הנדרשים.
 • אין להשלים יותר משיעור בשבוע ולא באותו יום.
 • בשבוע האחרון אין השלמות ,חוץ מאשר לסטודנט שהחסיר עד שבועיים לפני כן.

שימו לב! קורסי אסא אינם נפתחים במודל.

קורסי קיץ - אס"א בלבד

מספר קורס
שם קורס
ימים
שעות
מקום
394-900-13
קיאקים
ראשון + שישי
8:00-9:30
מרכז ימי חיפה
394-900-14
קיאקים
ראשון + שישי
9:30-11:00
מרכז ימי חיפה
394-900-15
סאפ
ראשון + שישי
8:00-9:30
מרכז ימי חיפה
394-900-16
סאפ
ראשון + שישי
9:30-11:00
מרכז ימי חיפה
394-900-17
גלשני רוח
ראשון + שישי
8:00-9:30
מרכז ימי חיפה
394-900-18
גלשני רוח
ראשון + שישי
9:30-11:00
מרכז ימי חיפה
394-900-19
טניס שולחן
שני + רביעי
10:00-11:30
אולם ב יחידה לספורט
394-900-20
טניס שולחן
שני + רביעי
11:30-13:00
אולם ב יחידה לספורט