הרשמה לקורסי ספורט לתארים מתקדמים בסמסטר ב' הקרוב תפתח ביום ראשון 13/03/2022 בשעה 12:00. 

הרישום מתבצע בשתי תקופות הרשמה: תקופת הרישום הראשונה - יום ראשון 13/3 שעה 12:00 מיועדת לסטודנטים שלא השתתפו באף קורס ספורט בסמסטר הראשון, 

תקופת הרישום השנייה - 16/3 שעה 12:00 מיועדת לסטודנטים שהשתתפו בקורס ספורט בסמסטר הראשון (סטודנט שנרשם לקורס בסמסטר ראשון וביטל את הרישום, יוכל להירשם לסמסטר ב בתקופת הרישום השנייה).
הרשמה על בסיס כל הקודם זוכה, ניתן להירשם לרשימת המתנה.
תחילת סמסטר ב - 20/03/2022. 

לכניסה לאזור האישי

תנאים לפתיחת קורסי ספורט

  1. מספר משתתפים מעל 80% ממספר המקומות המוגדר.
  2. במידה והקורס מתקיים במתקנים חיצוניים ו/או מנוהל ע"י גורמים חיצוניים, פתיחתו של הקורס מותנת בעמידה של אותם גורמים בתנאי הבטיחות והביטוח.

נהלי הרשמה לקורסים לתארים מתקדמים


רשימת קורסים סמסטר אביב תשפ"ב