הרשמה לקורסי ספורט לתארים מתקדמים בסמסטר א הקרוב תפתח ביום שלישי 12/10/2021 בשעה 12:00.
הרשמה על בסיס כל הקודם זוכה, ניתן להירשם לרשימת המתנה.
תחילת סמסטר א - 24/10/2021. 

רשימת קורסים

תנאים לפתיחת קורסי ספורט

  1. מספר משתתפים מעל 80% ממספר המקומות המוגדר.
  2. במידה והקורס מתקיים במתקנים חיצוניים ו/או מנוהל ע"י גורמים חיצוניים, פתיחתו של הקורס מותנת בעמידה של אותם גורמים בתנאי הבטיחות והביטוח.

נהלי הרשמה לקורסים לתארים מתקדמים