קורסים לתארים מתקדמים סמסטר א תשפ"ב


הרשמה לקורסי ספורט לתארים מתקדמים בסמסטר א הקרוב תפתח בתחילת חודש אוקטובר. רשימת קורסים ומועדי רישום יפורסמו בעמוד זה בהקדם. 

תנאים לפתיחת קורסי ספורט

  1. מספר משתתפים מעל 80% ממספר המקומות המוגדר.
  2. במידה והקורס מתקיים במתקנים חיצוניים ו/או מנוהל ע"י גורמים חיצוניים, פתיחתו של הקורס מותנת בעמידה של אותם גורמים בתנאי הבטיחות והביטוח.

נהלי הרשמה לקורסים לתארים מתקדמים