קורסים לתארים מתקדמים


ע"פ החלטת הטכניון הסמסטר יפתח כמתוכנן בתאריך 21.10.2020.  הלמידה תתבצע באמצעים מקוונים בלבד.  לא ייתקימו קורסים פרונטליים בשלב הזה.

מועד פתיחת הרשמה סמסטר א תשפ"א: -
תקופת הרשמה  -  המערכת תשאר פתוחה לשינויים עד -
מועד פתיחת סמסטר: 21/10/20

רשימת קורסים / Course List 

תנאים לפתיחת קורסי ספורט

  1. מספר משתתפים מעל 80% ממספר המקומות המוגדר.
  2. במידה והקורס מתקיים במתקנים חיצוניים ו/או מנוהל ע"י גורמים חיצוניים, פתיחתו של הקורס מותנת בעמידה של אותם גורמים בתנאי הבטיחות והביטוח.

נהלי הרשמה לקורסים לתארים מתקדמים