קטרגל

מועד התחרות: החל מ- 19/6/24. מקום התחרות: אולם ספורט א'. התחרות פתוחה ל-32 קבוצות, סטודנטים חברי אס"ט בלבד. היכנסו לפרטים נוספים והרשמה.
Soccer

מועד התחרות: 19/6, 3/7, 10/7
שעה 12:30 מקום התחרות: אולם ספורט א', בניין הספורט.
מועדי התחרות עשויים להשתנות בהתאם למזג אוויר, כמות קבוצות שנרשמו לתחרות ומסיבות נוספות. מועד תחרות סופי ישלח לנרשמים בסמוך לאירוע.

ביטולים ושינויים בהרכבים יתקבלו עד קיום ההגרלה. ממועד זה, אי הגעה לתחרות תחשב כהפסד טכני. 

תקנון קטרגל – במסגרת הטכניון צ'לנג'

הרשמה

 • מספר המשתתפים בתחרות מוגבל ל- 32 קבוצות בלבד.
 • הרישום אך ורק דרך אתר האינטרנט של היחידה לספורט.
 • זכות ההשתתפות – לסטודנטים/ות בעלי/ות כרטיס סטודנט, אשר לומדים/ות באותה פקולטה.

חוקת המשחקים

 • המשחקים ישוחקו בהתאם לחוקה הרשמית המקובלת בהתאחדות הכדורגל בישראל, כל דבר הרשום
  בתקנון זה יכול להוסיף אך לא לגרוע ממנה.
 • זמן המשחק: 10 דקות ברוטו ללא הפסקה. במקרה של שוויון תבצענה בעיטות עונשין עד ההחטאה
  הראשונה. כל חבר נבחרת יבצע בעיטה אחת בסבב.
 • אין שוערים, אסור להיכנס לרחבת השער. עצירת כדור בתוך רחבת השער תחשב כגול.
 • כל עבירה תגרום לבעיטת עונשין מרחבת השער לשער ריק של היריב.
 • מבנה הקבוצה – 3סטודנטים/ות, הלומדים/ות באותה פקולטה.
 • כל קבוצה חייבת להתייצב למשחק  15ד' לפני תחילתו. איחור לשעת תחילת המשחק יגרום להפסד.

שיטת המשחקים

 • המשחקים ישוחקו בשיטת מפסיד יוצא בכל שלבי התחרות. טבלת ההצלבות ושעות המשחקים
  יפורסמו בהמשך. ההצלבות תקבענה בהגרלה ממוחשבת.

פרסים

 • מקום ראשון 1500 ש"ח
 • מקום שני 750 ש"ח
 • מקום שלישי 300 ש"ח