טניס שולחן

מועד התחרות 24/07/24 שעה 19:30 מקום התחרות: אולם ב יחידה לספורט. התחרות פתוחה ל-32 קבוצות סטודנטים חברי אס"ט בלבד. היכנסו לפרטים נוספים והרשמה.
table-tennis

מועד התחרות 24/07/24 שעה 19:30 מקום התחרות: אולם ב יחידה לספורט.

תקנון טניס שולחן – במסגרת הטכניון צ'לנג'

הרשמה

 • מספר המשתתפים בתחרות מוגבל ל- 32 קבוצות בלבד. כל קבוצה חייבת להיות מורכבת מסטודנט וסטודנטית (קבוצה מעורבת).
 • הרישום אך ורק דרך אתר האינטרנט של היחידה לספורט.
 • זכות ההשתתפות – לסטודנטים/ות (קבוצות מעורבות), בעלי כרטיס סטודנט, אשר לומדים באותה פקולטה.

חוקת המשחקים

 • המשחקים ישוחקו בהתאם לחוקה הרשמית המקובלת באיגוד הטניס שולחן בישראל, כל דבר
  הרשום בתקנון זה יכול להוסיף אך לא לגרוע ממנה.
 • המשחק ישוחק עד 11נק' , מערכה אחת בלבד.
 • אין חובה להגיש כדור כאשר הוא נמצא באוויר.
 • כל קבוצה חייבת להתייצב למשחק 15ד' לפני תחילתו. איחור לשעת תחילת המשחק יגרום להפסד
  טכני.

שיטת המשחקים

 • המשחקים ישוחקו בשיטת המפסיד יוצא בכל שלבי התחרות. טבלת ההצלבות ושעות המשחקים
  יפורסמו בהמשך. ההצלבות תקבענה בהגרלה ממוחשבת.

פרסים

 • מקום ראשון 1000 ש"ח
 • מקום שני 500 ש"ח
 • מקום שלישי 200 ש"ח