סמסטר קיץמועד סמסטר קיץ תש"פ: 12/08/2020 - 16/09/2020

הנחיות להשלמת שיעור בסמסטר קיץ

  1. יש להשלים כל חיסור מלבד חיסור בשל מילואים תוך שבוע ממועד החיסור.
  2. ניתן להשלים עד 3 שיעורים בסמסטר (במקרי יוצאי דופן ניתן לפנות למחלקה ללימודים הומניסטים).
  3. השלמת שיעור אפשרית רק בקורסים הרשומים מטה . חובה להגיע להשלמת שיעור עם טופס השלמת שיעור מהמורה במקצוע במילוי כל הפרטים הנדרשים ,תלבושת ספורט מלאה ומגבת.
  4. אין להשלים יותר משיעור בשבוע ולא באותו יום.
  5. בשבוע האחרון אין השלמות ,חוץ מאשר לסטודנט שהחסיר עד שבועיים לפני כן.

רשימת קורסים המיועדים להשלמה


קורסי קיץ - אס"א בלבד: 

מס"דמספר קורסשם קורסמאמןימיםשעותמקום
1901-15קיאקים מעורבגבי אטיאסא+ו0800-1000מרכז ימי חיפה
2901-17שייט מעורבגבי אטיאסא+ו0800-1000מרכז ימי חיפה
3901-19גלישת רוחגבי אטיאסא+ו0800-1000מרכז ימי חיפה
4901-20גלישת רוחגבי אטיאסא+ו1000-1200מרכז ימי חיפה
5901-21סאפגבי אטיאס
ב+ד0800-1000מרכז ימי חיפה
6901-22סאפגבי אטיאס
ב+ד1000-1200מרכז ימי חיפה
7901-23טניסאמנון כסיףא0900-1100מגרשי טניס טכניון
8


ג0800-1000מגרשי טניס טכניון
9901-24טניס שולחןנפתלי דוידוביץב+ד1800-2000אולם ב
10901-25שחיהבוריס גודוביץב+ד2000-2200ברכת שחיה טכניון