תשפ"א


מועד סמסטר קיץ תשפ"א: 01/08/2021- 04/10/2021

הנחיות להשלמת שיעור בסמסטר קיץ

  1. יש להשלים כל חיסור מלבד חיסור בשל מילואים תוך שבועיים ממועד החיסור.
  2. ניתן להשלים עד 3 שיעורים בסמסטר (במקרי יוצאי דופן ניתן לפנות למחלקה ללימודים הומניסטים).
  3. השלמת שיעור אפשרית רק בקורסים המפורטים כאן. חובה להגיע להשלמת שיעור עם טופס השלמת שיעור מהמורה במקצוע במילוי כל הפרטים הנדרשים.
  4. אין להשלים יותר משיעור בשבוע ולא באותו יום.
  5. בשבוע האחרון אין השלמות ,חוץ מאשר לסטודנט שהחסיר עד שבועיים לפני כן.

שימו לב! קורסי אסא אינם נפתחים במודל.קורסי קיץ - אס"א בלבד: 

מס"דמספר קורסשם קורסמאמןימיםשעותמקום
1394-900-13קיאקים
ראשון + שישי8:00-9:30מרכז ימי חיפה
2394-900-14
קיאקים

ראשון + שישי
9:30-11:00מרכז ימי חיפה
3394-900-15
קיאקים

ראשון + שישי
11:00-12:30מרכז ימי חיפה
4394-900-16
סאפ
ראשון + שישי
8:00-9:30
מרכז ימי חיפה
5394-900-17
סאפ
ראשון + שישי
9:30-11:00
מרכז ימי חיפה
6394-900-18
סאפ
ראשון + שישי
11:00-12:30
מרכז ימי חיפה
7394-900-19
גלשני רוח
ראשון + שישי
8:00-9:30
מרכז ימי חיפה
8394-900-20
גלשני רוח
ראשון + שישי
9:30-11:00
מרכז ימי חיפה
9394-900-20
גלשני רוח
ראשון + שישי
11:00-12:30
מרכז ימי חיפה