הרישום לקורסי ספורט ברמת מתחילים מתנהל  דרך המערכת הממוחשבת של לימודי הסמכה. שינויים וביטולים ניתן לעשות בשבועיים הראשונים לסמסטר, לאחר מכן, לא ניתן יהיה לערוך שינויים ברישום. הנחיות לביטול קורס באתר לימודי הסמכה.

הנחיות הרשמה לקורסים ברמת מתקדמים ונבחרות: (נכון רק לגבי קורסי אס"א)

הרשמה למבחני מיון לנבחרות וקורסים מתקדמים מתחילה כשבוע לפני פתיחת הסמסטר באזור האישי באתר אס"א טכניון. הרשמה תשאר פתוחה שלוש שבועות מתחילת הסמסטר.

  • עמוד הבית >> כניסה לאזור האישי. 
  • לאחר הזדהות, לחיצה על "הרשמה לקורסים מתקדמים ונבחרות".
  • ניתן להירשם למבחני מיון לקורס מתקדם או נבחרת אחת בלבד.
  • בתום תקופת המיונים יודיע המאמן מי מהסטודנטים התקבל לנבחרת.
  • סטודנט שהתקבל לנבחרת, רישומו יעבור למערכת ה-UG.
  • על אחריות הסטודנט לבדוק שאכן רשום לקורס. במידה ונרשם לקורס קודם, עליו לבטל את הרישום מרגע קבלתו לנבחרת על מנת שהרישום לנבחרת יכנס לתוקף.

ערעור על ציון - לכל סטודנט הזכות לערער על ציונו, אך חשוב לדעת כי אין אפשרות לשנות ציון אלא במקרים חריגים בלבד. לערעור נא למלא טופס ערעור, ולשלוח במייל למאמן או למזכירות היחידה לספורט.

טופס ערעור על ציון
רשימת מאמני אס"א