היחידה לספורט פועלת ע"פ לוח השנה האקדמי של הטכניון, ולכן כל שינוי שמופיע בלוח השנה האקדמי תקף גם לקורסי היחידה לספורט. 

לוח שנה אקדמי 2021-2022

לוח שנה באתר לימודי הסמכה