סטודנט שצבר 6 נקודות זכות או יותר במקצוע נבחרת ספורט (394902), והגיש אישור שייצג את הטכניון בשתי עונות ליגה או בשתי תחרויות בין-אוניברסיטאיות, לא יחויב בלימודי 6 נקודות זכות בלימודי העשרה אך יחויב בלימוד 2-4 נקודות זכות בלימודי העשרה, לפי מספר הנקודות שצבר במסגרת המקצוע הנזכר לעיל ובהתאם למפתח שנקבע בטבלה מס’ 2. בכל מקרה על הסטודנט לצבור לפחות 2 נקודות בלימודי העשרה.   


סטודנטים הרשומים בנבחרות ספורט (394902)
מס’ נקודות נבחרתמינימום לימודי העשרההשלמת חובת חינוך גופניבחירה חופשיתסה”כ
ארבע שנתיתלת שנתיארבע שנתיתלת שנתיארבע שנתיתלת שנתיארבע שנתיתלת שנתי
06622421210
1.566113.51.51210
36600311210
4.566001.501210.5
64400201210
7.544000.501211.5
92200101211
10.52
0
0
12.5
122
0
0
14