שיפרון רועי


מאמן נבחרת אופני הרים

r.shifron@gmail.com