מדריך קורסי קרב מגע, הישרדות והגנה עצמית

l.medvedev55@mail.ru