דוידוביץ נפתלי


מאמן נבחרת טניס שולחן

naftdav@gmail.com