06 May
06May

לסטודנטים/ות שלום רב,

אנו שמחים להודיע שסטודיו מק"ק - מרכז קהילתי "קנדה" ייפתח ביום ראשון ה- 30/5/2021.

סטודיו מק"ם  - מרכז קהילתי כפר משתלמים ייפתח ביום שלישי 25/5/2021. 

שיטת המנויים החדשה תכלול מנויים סמסטריאליים ושנתיים. כל בעלי הכרטיסיות הישנות יוכלו לקבל החזר יחסי, לפי מספר הכניסות הלא מנוצלות בכרטיסיה. ההחזר יתבצע בחנות החוברות שבבית הסטודנט עד 30/6/21 בלבד.

לפרטים נוספים > חוגים ופנאי