מרוץ הטכניון ה-6


מסלול המרוץ 4.5 '"מ

תקנון מרוץ הטכניון.pdf

מועד האירוע: יום רביעי,  24/3/2021 זינוק בשעה 11:00 .
מקום האירוע: קמפוס הטכניון. זינוק וסיום בלב הקמפוס. מצ"ב מפת המסלול. אורך המסלול 4.5 ק"מ.
עלות הרשמה: 10 ש"ח לסטודנטים ועובדים המזוהים ע"י מערכת ההרשמה. 50 ש"ח לחיצוניים.
תקופת הרישום תסתיים ב-
להרשמה


זכות ההשתתפות: לסטודנטים, מרצים, עובדים ואורחים.
השתתפות פעילה נחשבת רק במקרהבו משתתף סיים את המסלול כולו.
עובדי טכניון שאינם מזוהים ע"י מערכת ההרשמה יכולים לקבל זיכוי בסך הרשמה ותשלום בהצגת תעודת עובד טכניון במשרד אס"א טכניון (אולם ספורט). הערכה כוללת צ'יפ אלקטרוני, מספר חזה וחולצת המרוץ.
תשלום מהווה חלק בלתי נפרד מתהליך ההרשמה