23 Jul
23Jul

אנו מזמינים אתכן לקחת חלק בלהקת המעודדות של אסא טכניון

הלהקה מוגדרת כנבחרת ומזכה ב 1.5 נקודות אקדמיות
אימונים ברמה מקצועית גבוהה, פעמיים בשבוע והכנה להופעות במשחקי בית.
לפרטים נוספים ניתן לפנות במייל למזכירות אס"א: sport@asat.technion.ac.il

הרשמה למבחני מיון לנבחרות וקורסים מתקדמים מתחילה כחודש לפני פתיחת הסמסטר באזור האישי באתר אס"א טכניון. סמסטר א החל מ 1/10, סמסטר ב החל 01/03 . הרשמה תשאר פתוחה שלוש שבועות מתחילת הסמסטר. 

  • עמוד הבית >> כניסה לאזור האישי
  • לאחר הזדהות, לחיצה על "הרשמה לקורסים מתקדמים ונבחרות".
  • ניתן להירשם למבחני מיון לקורס מתקדם או נבחרת אחת בלבד.
  • בתום תקופת המיונים יודיע המאמן מי מהסטודנטים התקבל לנבחרת.
  • סטודנט שהתקבל לנבחרת, רישומו יעבור למערכת ה-UG.
  • על אחריות הסטודנט לבדוק שאכן רשום לקורס. במידה ונרשם לקורס קודם, עליו לבטל את הרישום מרגע קבלתו לנבחרת על מנת שהרישום לנבחרת יכנס לתוקף.