מניעת הטרדות מיניות

הטרדות מיניות
הטכניון הציב לו כמטרה חשובה להבטיח סביבת עבודה ולימודים, המכבדת כל אישה ואיש, סביבה שאין בה הטרדה מינית ואין בה התנכלות על רקע הטרדה מינית, לא בדיבור ולא במעשה.

אס"א פועלת יחד עם הטכניון כנגד התופעה הפסולה של הטרדות מיניות ולמען אווירה בטוחה בקמפוס.
יחד עם הטכניון אנו מעודדים אתכם לפנות ולהתלונן בכל מקרה בו הרגשתם מאוימים או מוטרדים בקמפוס או מחוצה לו.

להלן מספר קישורים רלוונטים בכל הנוגע לתקנון למניעת הטרדה מינית בטכניון:

תקציר בעברית של התקנון למניעת הטרדה מינית בטכניון, הכולל את עיקרי ההנחיות ושמות הנציבות והרכזות, האחראיות לנושא בטכניון (2 עמודים)
תרגום התקציר לערבית (Arabic Synopsis of the Regulations for Prevention of Sexual Harassment)
תרגום התקציר לאנגלית (English Synopsis of the Regulations for Prevention of Sexual Harassment)
תקנון למניעת הטרדה מינית בטכניון (עודכן פברואר 2015), המפרט את פעולות הטכניון למניעת הטרדה מינית וקובע את סדרי הטיפול בפניות ותלונות (13 עמודים)
נספח לתקנון: החוק למניעת הטרדה מינית התשנ"ח (1998) ותקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעביד) התשנ"ח (1998)
החלטת סנט הטכניון בדבר איסור יחסים אינטימיים בין בעלי קשרי סמכות וכפיפות בטכניון.

מהי הטרדה מינית?

  • סחיטה באיומים, כאשר המעשה שהאדם נדרש לעשותו הוא בעל אופי מיני.
  • מעשה מגונה מוגדר כמעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים. הוא יכול להיות כל מגע גופני הנושא אופי מיני הנעשה ללא הסכמה, וכן חשיפת איברים אינטימיים בפני אדם אחר או מציצנות. שני התנאים הנדרשים הם מעשה מבזה או מעשה בכפייה וכן שיהיו בעלי אופי מיני.
  • התייחסות מינית חוזרת המופנית לאדם ומתמקדת במיניותו כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעוניין בהתייחסויות האמורות. כאן חשוב לציין כי אם מדובר ביחסי מרות, ההסכמה או אי ההסכמה אינן רלוונטיות, כיוון שביחסי מרות אין צורך להראות אי הסכמה. (יחסי מרות הם מצב בו לאדם אחד יש סמכות או השפעה על אדם אחר. לדוגמא מעביד-עובד, מרצה-סטודנט).
  • הצעות מיניות חוזרות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם אשר הראה למטריד/ה כי הוא אינו מעוניין בהצעות האמורות. כדי לקבוע כי מדובר בהצעות חוזרות, יש צורך בבדיקה האם ההצעה היא בעלת אופי מיני והאם ההצעה חוזרת על עצמה. גם כאן אם מדובר במעשים שנעשו במסגרת יחסי מרות, אין צורך להראות אי הסכמה, אך אם מדובר ביחסים שאינם יחסי מרות- יש להסכמה משקל.
  • ביזוי או השפלה ביחס למינו, מיניותו או נטייתו המינית של אדם. אותו אדם שמופנה כלפיו יחס שכזה אינו נדרש להראות שהדבר מפריע לו. כאשר אנו בוחנים מקרה שעלול להתפרש כביזוי או השפלה ביחס למין, עלינו לשאול האם ההתייחסות אכן קשורה למינו, מיניותו או נטייתו המינית של האדם. האם היא מבזה או משפילה אותו, והאם נאמרה בפניו או שלא בפניו.

מוקדי פניה לקבלת סיוע:
מרכז הסיוע הארצי לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית:
טלפון לנשים – 1202 | טלפון לגברים: 1203 http://www.1202.org.il/

בטכניון:
נציבה מרכזת (מניעת הטרדה, ייעוץ וטיפול בתלונות) :
פרופ' נעמי כרמון טלפון: 04-8294075 | carmon@technion.ac.il
נציבה (טיפול בתלונות):
ליאת רטר, טלפון: 04-8295680 | liatre@technion.ac.il

באס"א:
נטלי פינקלשטיין, טלפון: 04-8293036 | sport@asat.technion.ac.il

אס"א למען מרחב בטוח